ESPANJAN JA SUOMEN UUSI VEROSOPIMUS – MUUTOS RESIDENTTIEN TULOVEROTUKSESSA

UUDEN VEROSOPIMUKSEN TUOMISTA MUUTOKSISTA RESIDENTTIEN VEROTUKSEEN

Espanjan ja Suomen välistä uutta verosopimusta sovelletaan 1.1.2019 alkaen. Alla tiivistelmä Espanjassa asuville suomalaisille verosopimuksen tuomista muutoksista.

Lyhyesti:

  • Suomi alkaa verottaa lähes kaikkia Espanjaan maksettuja eläkkeitä
  • Yksityissektorin työeläkkeiden verotukseen on kolmen vuoden siirtymäaika, jolloin Suomi ei vielä verota näitä eläkkeitä
  • Jos eläke ei ole veronalaista Espanjassa, Suomi alkaa verottaa heti
  • Suomen osakehuoneistojen tulot (vuokratulot ja myyntivoitto) verotetaan jatkossa Suomessa

Eläkkeiden verotus

Tähän asti Suomen verotusoikeus on koskenut vain tiettyjä julkisyhteisöjen maksamia eläkkeitä, ei muita Espanjassa asuvalle henkilölle maksettavia eläkkeitä. Uuden verosopimuksen myötä Suomi saa oikeuden verottaa lähes kaikkia Suomesta Espanjaan maksettuja eläkkeitä. Ainoa poikkeus ovat liikennevakuutukseen ja vastaavaan muuhun riskivakuutukseen perustuvat eläkkeet, jotka verotetaan edelleen vain henkilön asuinvaltiossa.

Verosopimuksessa säädetään kolmen vuoden siirtymäaika, jonka aikana sovelletaan nykyisen sopimuksen eläkeartiklaa, joka tarkoittaa sitä, että vain Espanja verottaa vuoden 2021 loppuun asti Suomesta maksettuja yksityissektorin eläkkeitä. Siirtymäaika koskee vain epäitsenäisestä työstä maksettavia eläkkeitä. Tällaisia eläkkeitä ovat lakisääteisten työeläkkeiden lisäksi työnantajan työntekijälleen ottama vapaaehtoinen eläkevakuutus sekä työntekijän eläkelain (TyEL) ja työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksettava työkyvyttömyyseläke. Siirtymäaika ei koske muita eläkkeitä kuten yrittäjäeläkkeitä, perhe-eläkkeitä, sosiaalietuuksia eikä kansaneläkettä.

Kolmen vuoden jatkoajan soveltamisen ehtona kuitenkin on se, että asuinvaltio verottaa eläkettä. Jos eläke ei ole Espanjassa veronalaista, uutta sopimusta aletaan soveltaa ilman siirtymäaikaa.

Suomesta Espanjaan maksettavien eläkkeiden kaksinkertainen verotus poistetaan poikkeuksellisesti Suomessa niin kutsutulla käänteisellä hyvityksellä. Tämä tarkoittaa, että Espanja verottaa henkilön asuinvaltiona Suomesta maksettavaa eläkettä. Suomi verottaa samaa eläkettä lähdevaltiona, mutta tulosta Suomessa määrättävästä verosta vähennetään Espanjaan maksettu vero. Espanjaan maksettava vero täytyy arvioida veronmaksajan toimesta lomakkeella 6207a (tarkemmat ohjeet Suomen verottajan –verkkosivuilla).

Julkisesta palveluksesta ansaittu Suomesta saatu eläke verotetaan pääsääntöisesti vain Suomessa, paitsi jos eläke on ansaittu julkisyhteisön liiketoiminnan palveluksessa.

Suomalaisesta osakehuoneistosta saadut vuokratulot ja luovutusvoitot

Sopimus muuttaa Suomessa sijaitsevan osakehuoneiston vuokrauksesta ja myynnistä saatavan tulon verotusta. Jatkossa Suomi verottaa sekä vuokratuloa että luovutusvoittoa, joita Espanjassa asuvat henkilöt saavat Suomessa sijaitsevista osakehuoneistoista.

Muutos on tullut voimaan ilman siirtymäaikaa.

Suomi ei ole aikaisemmin voinut verottaa Espanjassa asuvan Suomessa sijaitsevasta osakehuoneistosta saamia vuokratuloja, eikä myöskään suomalaisen osakehuoneiston myyntivoittoa. Vanhan verosopimuksen aikaan Suomen verotusoikeus koski vain kiinteistöistä johtuvia tuloja. Suomalaiset asunto-osakkeet ja kerrostalohuoneistot ovat irtainta omaisuutta, kun taas Espanjassa kaikki asunnot ja esimerkiksi autotallit ja varastot ovat kiinteää omaisuutta.

Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen

Uuden verosopimuksen myötä kaksinkertaisen verotuksen päämenetelmä muuttuu vapautusmenetelmästä hyvitysmenetelmäksi. Hyvitysmenetelmässä asuinvaltiossa menevästä verosta vähennetään lähdevaltioon maksettu vero. Maksimihyvitys on tietystä tulosta asuinvaltioon maksettavan veron määrä.  Näin ollen, joistain tuloista kuten Suomen vuokratulosta ei käytännössä tule lisää veroa maksettavaksi Espanjassa, jos Suomessa on korkeampi veroprosentti. Sekä tulot että kaksinkertaisen verotuksen vähennys täytyy kuitenkin ilmoittaa Espanjan veroilmoituksessa.

Uudet verokortit vuodelle 2019

Monet Espanjassa vakituisesti asuvat suomalaiset ovat saaneet Suomesta vuoden 2019 verokortin ns. täysillä veronpidätyksillä. Näissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä Suomen verohallintoon ja pyytää korjausta, jos maksaa jo veroja Suomen eläkkeestä tai eläkkeistä Espanjaan. Useimmissa tapauksissa täytyy itse pyytää kolmen vuoden siirtymäajan sovellusta. Henkilöiltä, joilla on yksityissektorin eläke, Suomen pitäisi vielä seuraavat kolme vuotta pidättää eläkkeestä vain sairaanhoitomaksua vastaava ennakonpidätys (n. 1,5%-2,0%).

Kevään veroilmoitukset tehdään entiseen malliin

Muutokset eivät vielä koske nyt keväällä/alkukesästä tehtävää vuoden 2018 tuloveroilmoitusta, vaan uuden verosopimuksen määräyksiä sovelletaan vuodesta 2019 alkaen.

 

Torreviejassa (Espanja), 7.2.2019

 

Monna Laakso-Sáez

Asianajaja ja virallinen kielenkääntäjä

ANIORTE & LAAKSO SLP

www.aniorte-laakso.com

 

karoliina

Written by

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *